11/01/06 Soukyuu No Fafner Dead Agressor par Salaryman
20/12/05 Phantom Memory Kurau par Salaryman